زیر پایی شور ماشین – BMS

۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مکانیزم شستشو : توسط فرچه

میزان درصد خشک کردن : ۹۰ درصد

ولت› : ۲۲۰ ولت

دارای سیستم خودکار طبقه بندی شده استارت و زمان : توسط سکه

error: راست کلیک غیرفعال