باس واش اتوماتیک

قیمت: لطفا تماس بگیرید

– عرض دستگاه : 460 سانتی متر

– ارتفاع دستگاه : 550 سانتی متر

– ارتفاع قابل شستشو : 450 سانتی متر

– عرض قابل شستشو : 270 سانتی متر

error: راست کلیک غیرفعال