چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟

چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟

چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟

 یک شغل خدماتی می باشد و چون به مهارت خاصی برای شستشوی ماشین نیازی نیست و هم هزینه ی راه اندازی آن بسیار پایین است و از طرفی در آمد حاصل از کارواش نسبت به سرمایه گذاری آن زیاد است ، خیلی از افراد با تاسیس یک کارواشی برای خود درآمدی کسب می کنند.

به گفته کارشناس ما و با توجه به استعلام از کارواشهای تهران. « هزینه حضور در کارواش برای هر ماشین به طور متوسط بین 50 تا 80 هزار تومان است که بسته به نوع خدمات ارائه شده قیمت آن بالا و پایین می شود البته در نقاط جنوبی شهر و شهرستانها این قیمت به کمتر از 30 درصد هم می رسد  اما به طور متوسط در تهران برای حضور در یک کارواش باید نزدیک به 50 هزار تومان هزینه پرداخت کرد.»  وی معتقد است« در کارواش های لوکس با اینکه خدمات بسیار زیادی ارائه می شود اما  میزان درآمدزایی و سود حاصله بسیار زیاد است. برای مثال اگر یک واکس ماشین هزار و 500  تومان سرمایه برده باشد در فاکتور نزدیک به 15 هزار تومان اعمال می شود. همچنین در کارواش های لوکس نوع خدمات دهی به قدری متفاوت است که دست صاحب کسب و کار را برای بالابردن میزان درآمد می تواند روش های مختلفی را به کار گیرد.  اما در نقاط پایین شهر بیشتر مراجعین به پایین بودن مبلغ فاکتور اهمیت می دهند.» 

هر کارواش به طور متوسط 3 تا 4 ایستگاه دارد که هر ایستگاه نیاز به دو نیروی انسانی دارد. میزان حقوقاین افراد بسته به نوع فعالیت و تخصص خود بین 1 میلیون و 500 هزار و 3 میلیون تومان است. البته در مواقعی کارگران بی تجربه بین 700 تا 800 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. و قابل ذکر است که 80 درصد کارواشهای تهران حقوقی پرداخت نمیکنند. و بصورت انعامی با کارگران قرارداد میبندند.

چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟ برای راه اندازی کارواش راههای مختلفی وجود دارد. واینکه چگونه کارواش راه اندازی کنیم باید با یک کارشناس مشورت کنیم.

هزینه کارواش: برای راه اندازی کارواش بسته به نوع کارواش هزینه متفاوت میباشد. به عنوان مثال برای راه اندازی کارواش معمولی و کوچک برای خرید تجهیزات به 6 میلیون تومان احتیاج دارید و اگر کارواش بزرگتری بخواهید برای خرید تجهیزات تا 25 میلیون نیاز دارید.

برای تاسیس کارواش بخار شما به حداقل ۹ تا ۳۰ میلیون نیاز دارید و برای تاسیس کارواش اتوماتیک بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون فقط برای تهیه ی تجهیزات نیاز دارید.