نمایش 1–20 از 40 نتیجه

نمایش 9 24 36

واترجت 250 بارآبگرم ضد جرقه- ex proof

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت 1100 بارآبسرد- clean vac-28 litr

۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واترجت آبگرم ضد جرقه -مدل IHP150

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت)آبسرد- HP200

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد – HP250

۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت)آبگرم -مدل IHP150

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت)آبگرم -مدل IHP200

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD300

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD400

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD500

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبگرم مدل -IHD500

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبگرم مدل -IHD400

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد دیزل 200 بار- teknojet 30-litr

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 600 بار دیزل – teknojet 30-litr

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 400 بار-teknojet-21litr

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 150 بار-teknojet-43litr

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبگرم 600 بار -teknojet-33litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد-350 بار-teknojet-21

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 500 بار -teknojet-30litr

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جت ماشین دو نازل 500 بار -(teknojet-44litr(22+22

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان