نمایش 1–20 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

واتر جت ۱۱۰۰ بارآبسرد- clean vac-28 litr

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد ۵۰۰ بار -clean vac-30litr

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت)آبسرد- HP170

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد – HP250

۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD300

قیمت: لطفا تماس بگیرید

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD500

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد دیزل ۲۰۰ بار- teknojet 30-litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۶۰۰ بار دیزل – teknojet 30-litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۴۰۰ بار-teknojet-21litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۱۵۰ بار-teknojet-43litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد-۳۵۰ بار-teknojet-21

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۵۰۰ بار -teknojet-30litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

جت ماشین دو نازل ۵۰۰ بار -(teknojet-44litr(22+22

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۱۵۰ بار – teknojet-43litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۱۵۰ بار-teknojet-30litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد۱۵۰ بار -teknojet-21litr

قیمت: لطفا تماس بگیرید

جت ماشین آبسرد -تریلر ۳۰۰۰ بار( DYNAJET UHP 220 3000/24 T mobile)

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد۱۲۰۰ بار ۶۴ لیتر(DYNAJET UHP 220 1200/64 T mobile)

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واترجت آبسرد ۱۵۰ بار ۴۲ لیتر (DYNAJET 150me 400V/60Hz)

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد ۸۰۰ بار l/min- 88 داینا جت

قیمت: لطفا تماس بگیرید