نمایش 1–20 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارواش(واترجت)آبسرد- HP170

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش آبسرد 150 بار -HP150

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت 1100 بارآبسرد- clean vac-28 litr

۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 500 بار -clean vac-30litr

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت)آبسرد- HP200

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد – HP250

۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD300

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارواش(واترجت) آبسرد مدل -HD500

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد دیزل 200 بار- teknojet 30-litr

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 600 بار دیزل – teknojet 30-litr

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 400 بار-teknojet-21litr

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 150 بار-teknojet-43litr

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد-350 بار-teknojet-21

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 500 بار -teknojet-30litr

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جت ماشین دو نازل 500 بار -(teknojet-44litr(22+22

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 150 بار – teknojet-43litr

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد 150 بار-teknojet-30litr

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واتر جت آبسرد150 بار -teknojet-21litr

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جت ماشین آبسرد -تریلر 3000 بار( DYNAJET UHP 220 3000/24 T mobile)

قیمت: لطفا تماس بگیرید

واتر جت آبسرد1200 بار 64 لیتر(DYNAJET UHP 220 1200/64 T mobile)

قیمت: لطفا تماس بگیرید